Stabu

STABU is hét kennisinstituut voor de B&U-sector op het gebied van classificaties, standaardiseren en specificeren. STABU levert al 40 jaar de defacto standaard voor bestekken in de B&U-sector. We onderscheiden ons van andere aanbieders, doordat we een neutrale positie innemen. We werken ten dienste van en in opdracht van de gehele markt, om gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling mogelijk te maken.

Van en door de markt

Het Algemeen Bestuur van STABU is samengesteld uit afgevaardigden namens de opdrachtgevers / overheid  (ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie), Vier Grote Gemeenten, Aedes (vereniging voor woningcorporaties); namens architecten/adviseurs (BNA, NLingenieurs), namens bouwkundige aannemers (Bouwend Nederland), namens installatietechnische aannemers (UNETO-VNI) en namens fabrikanten / toeleveranciers (NVTB). De directie voert de dagelijkse leiding van het STABU-bureau met 12 medewerkers. Brancheorganisaties zorgen voor de nodige inbreng vanuit de markt door het aandragen van kennis via de leden van de diverse project- en werkgroepen van STABU.

Missie

STABU ondersteunt de kwaliteit en efficiency gedurende de totale levenscyclus van een gebouw op het gebied van specificeren door middel van gestructureerde, gestandaardiseerde en gevalideerde informatie-uitwisseling.

STABU ontsluit de benodigde data voor de bouw van woningen en utiliteitsgebouwen in alle fasen van het bouwproces. Met de STABU² besteksystematiek kunnen bestekken worden gemaakt en met STABU Bouwbreed kunnen zowel bestekken kunnen worden gemaakt als complete gebouwdossiers. Daarnaast levert STABU Fabrikantgebonden Product Specificaties (FPS), geeft zij adviezen over specificatie gerelateerde onderwerpen en verricht zij onderzoeksprojecten. Alles wordt voortdurend getoetst aan wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties. STABU is van, voor en door de bouw. STABU levert essentiële de informatie die nodig is in/bij een (Bouw) Informatie Model.

Wat kun je met de data die STABU aanbiedt?

Met deze data kunnen zowel bestekken worden gemaakt, als complete gebouwdossiers. De data is bij uitstek geschikt voor BIM. Net naar gelang de behoefte van de gebruiker kan er gezocht worden vanuit functie, prestatie of merk. Doordat we altijd op de hoogte zijn van wet- en regelgeving, nieuwe ontwikkelingen en technische innovaties, zijn we in staat om de data up-to-date te houden en aan te laten sluiten op de wensen en eisen van de bouwbranche. De STABU-systematiek kan bijvoorbeeld ook een belangrijke bijdrage leveren aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en het circulair bouwen.

Software

STABU werkt samen met softwareleveranciers om de data te ontsluiten. Samen wordt er gezocht naar nieuwe mogelijkheden om de STABU-data via meerdere wegen te ontsluiten in alle fasen van het bouwproces. Van ontwerp tot bouw en oplevering. Van verificatie en validatie tot gebouwbeheer.

Werkgever
Ede
11 - 25
nee


© 1999 - 2019 HTS-banen.nl is een onderdeel van MediaTrend B.V. - All Rights Reserved - KVK 37099063
HTS-banen.nl plaatst cookies om een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. Meer informatie